pošli tiskni

Metrologie - slovník pojmů

V tomto e-shopu se můžete setkat s různými odbornými výrazy, proto jsme pro Vás připravili jednoduché vysvětlivky, kde je uveden popis a objasnění jednotlivých pojmů.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ MĚŘIDEL:

Stanovená měřidla Stanovené měřidlo je měřidlo, které Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam:
  • v závazkových vztazích, například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb nebo při určení výše náhrady škody, popřípadě jiné majetkové újmy
  • pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní
  • pro ochranu zdraví
  • pro ochranu životního prostředí
  • pro bezpečnost při práci
  • při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy

V takových případech musí být měřidla vždy stanovená s platným ověřením (cejchováním).

OVĚŘENÍ

Ověřením měřidla se potvrzuje, že měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a že odpovídá ustanovením právních předpisů, technických norem i dalších technických předpisů. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou. Ověření se deklaruje opatřením stanoveného měřidla úřední značkou, popřípadě vystavením tzv. "Potvrzení o ověření". Doba platnosti ověření je stanovena zákonem, u vah to jsou zpravidla 2 kalendářní roky, počínaje rokem následovným.

Příklad: Bude-li váha ověřena v průběhu roku 2010, platnost ověření končí 31. 12. 2012.Technologická měřidla Technologické měřidlo je měřidlo, které nepodléhá ověřování a nelze je tedy použít ve spojení s body, vyjmenovaných pro stanovená měřidla.

Na technologických měřidlech lze provést kalibraci s vystavením kalibračního listu.

KALIBRACE

Základním prostředkem při zajišování návaznosti měření je kalibrace měřidel. Tato kalibrace zahrnuje určení metrologických charakteristik přístroje. To se provádí pomocí přímého srovnání s etalony. Vystavuje se kalibrační list a měřidlo se označí štítkem s návazností na kalibrační list. Na základě těchto informací může uživatel určit, zda je přístroj vhodný pro danou aplikaci. Dobu platnosti kalibrace si určuje subjekt, (není stanovena zákonem).

Tři důvody, proč je třeba váhy kalibrovat:

  1. Zajistit, aby údaje uváděné váhami byly konzistentní s jiným měřením.
  2. Stanovit správnost údajů uváděných váhami.
  3. Zjistit spolehlivost vah, tj. zda je možno se na něj spolehnout.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ POJMY:

DÍLEK

Hodnota, po které váha zobrazuje naměřenou hmotnost - (přesnost, dělení).

Příklad: Dílek 1 g - váha zobrazuje s přesností 1 g

U stanovených vah s rozdílným zobrazovaným a ověřitelným dílkem jsou uvedeny takto: Dílek skutečný (d) a Dílek ověřitelný (e).

Příklad: Dílek skutečný (d) 0,01 g, Dílek ověřitelný 0,1 g - váha zobrazuje s přesností 0,01 g, ale ověření váhy lze provést na přesnost 0,1 g.

Dále se můžete setkat s více hodnotami uvedenými u váživosti a dílku.

Příklad: Váživost 6/15 kg a Dílek 2/5 g - váha je vybavena více rozsahy vážení, přičemž první rozsah vážení je do 6 kg s přesností na 2 g a druhý rozsah vážení je od 6 do 15 kg
s přesností 5 g.


GLP

Good Laboratory Practice = Zásady správné laboratorní praxe. Řídí se jimi zejména tvorba a archivace pracovních protokolů. Nejsnazší cestou k získání protokolu o vážení je připojení tiskárny na datové rozhraní váhy.


KALIBRACE EXTERNÍ

Kalibrace váhy, při které je zapotřebí v kalibračním režimu položit na váhu etalonové závaží nominální hodnoty.


KALIBRACE INTERNÍ

Kalibrace váhy vestavěným závažím, kdy není zapotřebí při kalibraci zatěžovat váhu etalonovým závažím. Používá se u laboratorních a analytických vah, kde může být kalibrace automatická, v závislosti na okolní teplotě, nebo na intervalu mezi kalibracemi.


LINEARITA

Největší odchylka hmotnosti zobrazené na displeji a skutečné hmotnosti závaží na váze, v celém rozsahu váživosti.


KALIBRACE EXTERNÍ

Kalibrace váhy, při které je zapotřebí v kalibračním režimu položit na váhu etalonové závaží nominální hodnoty.


KRYTÍ

Krytí je konstrukční opatření, které je součástí el. předmětu. Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohybujícími se částmi a dosahuje se jím ochrana před poškozením vniknutím cizích předmětů, prachu, vody, plynů a pod.Předpisem, který v současnosti specifikuje stupně krytí el. zařízení je ČSN EN 60 529

Čím vyšší číslo, tím méně nečistot může proniknout do přístroje z vnějšího prostředí.

Příklad: IP 54 znamená odolnost proti prachu, IP 67 znamená vodotěsnost při ponoření.


LCD DISPLEJ

(Liquid crystal display) Displej z tekutých krystalů, většinou šedé pozadí s černými číslicemi (používán u hodinek, kalkulátorů), může být vybaven podsvícením, při kterém je displej dobře čitelný i za snížené viditelnosti.


LED DISPLEJ

Svítivý displej (většinou zelený nebo červený), dobře čitelný i na větší vzdálenosti.


PODVĚSNÉ VÁŽENÍ

Funkce laboratorních a analytických vah, která umožňuje po zavěšení závěsu zespod váhy, vážit břemena větších rozměrů, nebo např. magnetická, která nelze vážit na misce vah.


REFERENČNÍ HMOTNOST

Hmotnost jednoho kusu při funkci počítání kusů. Získává se zpravidla zvážením cca 10 kusů a zadáním tohoto počtu do váhy, která následně vypočítá průměrnou hmotnost jednoho kusu. Čím větší je počet kusů, tím vyšší je zpravidla přesnost stanovené referenční hmotnosti i následného počítání kusů.


VÁŽIVOST

Maximální hodnota hmotnosti, která lze na váze zvážit.

Příklad: Váživost 200 kg - na váze lze zvážit maximálně 200 kg.


Provozovatelem webu je společnost Levné Váhy s.r.o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.

Více o cookies
Upravit nastavení
Přijmout vše